Czym jest benzo(a)piren? (polskieradio.pl)

Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu – mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza.

Benzo(a)piren gromadzi się w organizmie i może powodować raka, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Tymczasem Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu! Sprawdź, jakie jeszcze szkodliwe działanie na organizm człowieka ma benzo(a)piren i jak ograniczyć jego obecność w powietrzu.

Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/benzopiren-w-powietrzu-wplyw-na-organizm-czlowieka_44396.html

polskieradio.pl/ Aleksandra Rybińska

About the Author: admin