Nowa uchwała Radnych Sejmiku Woj. Śląskiego (gramwzielone.pl)

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli uchwałę, w której wyrażają „zaniepokojenie i dezaprobatę” dla planowanego przeniesienia kontroli nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska z samorządów województw na administrację rządową.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, który zakłada przekazanie kontroli rządowi nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nad którymi do tej pory kontrolę miały samorządy poszczególnych województw i które były dotąd niezależne od władzy centralnej. Obecnie wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządzają sejmiki województw, które dotąd powoływały rady nadzorcze, które z kolei wybierały zarządy WFOŚiGW.


Akty prawne: ustawa Prawo ochrony środowiska
Źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/24670/samorzadowcy-ze-slaska-przeciwko-planom-rzadu-ws-wfosigw

About the Author: admin