Author Archives: admin

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia z siedzibą w Krakowie przy ulicy Balickiej 320, 30-198 Kraków, zarejestrowanej pod nr KRS 0000549677 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Likwidator Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia z siedzibą w Krakowie przy ulicy […]

Read More

Czym jest benzo(a)piren? (polskieradio.pl)

Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu – mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza. Benzo(a)piren gromadzi się w organizmie i może powodować raka, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Tymczasem Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu! Sprawdź, jakie jeszcze szkodliwe działanie na organizm człowieka ma benzo(a)piren i jak ograniczyć […]

Read More

Smogowa „Czołówka” (polskieradio.pl)

Polska dołączyła do ,,smogowej” czołówki. Dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie mógł ucieszyć mieszkańców miasta, ale argument, dla którego został wprowadzony, zdecydowanie nie jest powodem do radości.  Darmowe przejazdy środkami transportu miały zachęcić do rezygnacji z podróży samochodem w trosce o czystość powietrza, którego stan jest co najmniej niepokojący. Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1706600,Polska-dolaczyla-do-smogowej-czolowki-Co-wplywa-na-zly-stan-powietrza-w-naszym-kraju

Read More