Władze

Zarząd Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Człowiek – Środowisko – Ekonomia

mgr inż. Mateusz Szubel – Prezes Fundacji

mgr_inz_Mateusz_Szubel_FCSE

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Specjalista w zakresie wykorzystania obliczeniowej mechaniki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) w modelowaniu pracy urządzeń grzewczych małej mocy opalanych biomasą. W ramach prowadzonych badań, w tym realizowanej pracy doktorskiej, podejmuje tematykę uwarunkowań zastosowania biomasy w energetyce rozproszonej. Posiadacz ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu technologii energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Uczestnik licznych projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zainteresowania: turystyka górska, sport, historia współczesna

mgr inż. Wojciech Goryl – Wiceprezes Fundacji

WG-1

Obecnie doktorant na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami energetycznego wykorzystania biomasy. Jego praca badawcza obejmuje tematy lokalnego wykorzystania biomasy do celów grzewczych na terenach wiejskich z uwzględnieniem emisji skumulowanych oraz dostosowania kotłów biomasowych do coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji pyłów do atmosfery. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania: jazda na rowerze i majsterkowanie przy samochodzie.